نفتا

به عنوان حلال در صنعت رنگ و لاک الکل؛ داروی ضد تحریک

به عنوان یک حلال برای صیقل دهنده ها یا آب بندی برای چوب / مبلمان، تمیز کردن ترمز و روتور خودرو، تمیز کردن مخزن سوخت و نقاشی.

نفتا به گروهی از ترکیبات هیدروکربنی مایع گفته می شود که بسیار فرار و اشتعال پذیر هستند این ترکیبات حدودا 11 درصد از نفت خام را تشکیل می دهند. .از نفتا به عنوان یکی از مهمترین خوراک های مورد استفاده در صنعت پتروشیمی یاد می شودهمچنین اصطلاحا به ترکیبات نفتی پالایش شده ، پالایش شده جزئی و یا غیر پالایش شده گفته می شود. تقطیر این ماده در کمتر از 240 درجه سانتی گراد انجام می شود. این ماده از لحاظ تعداد اتم کربن و نقطه جوش شبیه به بنزین است. همچنین برش این ماده جزء فرار نفت در نظر گرفته می شود که از آن به عنوان حلال استفاده می شود و یا در تولید بنزین و ترکیبات آروماتیک مورد استفاده قرار می گیرد.