ماموریت ما در میلاد پگاه

صادرات به کشورهای آسیای میانه و کشورهای همسایه به عنوان هدف بعدی و با حضوری قوی به موفقیت های مجموعه افزود.
با تلاش و ارتقا کیفیت جهت تامین نیاز مشتری فراورده های تینر روغنی، کوره ای، چسب چوب به سبد کالای این مجموعه افزوده شد.
در مسیر رشد و توسعه مجموعه و با توجه به نیاز بازار مصرف محصولات هیدروکربن های سبک و سنگین بر پایه استانداردهای خروجی تولید و عرضه شده است.

آخرین مقالات